Zielona Mapa Warszawy prezentuje jak dojechać komunikacją miejską do ciekawych przyrodniczo miejsc stolicy.
W pierwszym etapie prac przedstawiamy 12 zielonych przystanków zlokalizowanych przy najciekawszych lasach i rezerwatach w naszym mieście.

Klikając w poszczególne punkty dowiesz się więcej o obiektach oraz o sposobie dojazdu.

O projekcie Zamknij
5
REZERWAT

Olszynka Grochowska

Kto posadził sosny?

Zielone przystanki, czyli gdzie wysiąść, aby szybko dotrzeć do rezerwatu


1
przystanek
Szymańskiego
2
przystanek
Oraczy
3
przystanek
Rafii

Wejście do rezerwatu Zobacz w Google Maps

Przyroda

Olszynka Grochowska to ok. 56 hektarów lasu na Pradze-Południe. Jedno z niewielu miejsc, w których rośnie rzadki na Mazowszu wiąz szypułkowy. Najstarszy w Polsce wiąz ma 431 lat, 8,87 m obwodu pnia i 35 m wysokości Niestety rośnie w woj. zielonogórskim. Ale i Warszawa ma na taki szansę, wystarczy nie niszczyć wiązów i poczekać… 250 lat.


W latach 50. ubiegłego wieku junacy ze Związku Młodzieży Polskiej posadzili, w ramach czynów społecznych, na terenie nieużytków Olszynki Grochowskiej las sosnowy. Wcześniej sosen tu nie było. Rosły lipy, olsze, klony, jawory i jesiony.


W 2016 r. w rezerwacie udostępniono 4 kilometry szlaków pieszych. Ich trasy przedstawia mapa 

1/11

Więcej ciekawych informacji o tym miejscu

http://www.twoja-praga.pl/praga/parki/1370.html http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/obszary-i-obiekty-chronione/rezerwat-przyrody-olszynka-grochowska
codefibers.pl