Zielona Mapa Warszawy prezentuje jak dojechać komunikacją miejską do ciekawych przyrodniczo miejsc stolicy. Przedstawiamy Państwu zielone przystanki zlokalizowane przy najciekawszych lasach i rezerwatach w naszym mieści i okolicach.

Klikając w poszczególne punkty dowiesz się więcej o obiektach oraz o sposobie dojazdu.

O projekcie Zamknij
Lasy Henryków Dąbrówka

Lasy Henryków Dąbrówka

Między Tarchominem a Białołęką

Poprzedni przystanek
Następny przystanek

1
przystanek
Aluzyjna
2
przystanek
Dąbrówka Szlachecka
3
przystanek
Poetów
4
przystanek
Orchowiecka
133
wejście do rezerwatu
Zobacz w Google Maps
ścieżka do wejścia

Więcej ciekawych informacji o tym miejscu

Lasy Miejskie – administrator terenów leśnych Warszawy Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej prowadzi szereg ciekawych zajęć upowszechniających wśród warszawiaków wiedzę o przyrodzie. Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - opis przyrody Warszawy, łącznie z klimatem, glebami, hydrologią i zanieczyszczeniami.