Zielona Mapa Warszawy prezentuje jak dojechać komunikacją miejską do ciekawych przyrodniczo miejsc stolicy. Przedstawiamy Państwu zielone przystanki zlokalizowane przy najciekawszych lasach i rezerwatach w naszym mieści i okolicach.

Klikając w poszczególne punkty dowiesz się więcej o obiektach oraz o sposobie dojazdu.

O projekcie Zamknij
Więcej roślin
Następna roślina

eko autobusy = zielona Warszawa

Rośliny dla miasta

Więcej roślin, to mniej zanieczyszczeń, mniej kurzu, mniej hałasu.   

Więcej roślin to ładniejsze miasto i szczęśliwsi ludzie!

Dzięki współpracy z Ogrodem Botanicznym PAN w Powsinie prezentujemy rośliny, które można sadzić w mieście. Niektóre, takie jak tamaryszek, zniosą nawet większe zasolenie gleby i mogą rosnąć w pasie przydrożnym.  Omszone liście jarzębu doskonale pochłaniają kurz! Bardzo ciekawe są również jabłonie ozdobne. Odmianę jabłoni ozdobnej o wdzięcznej nazwie 'Ola’ wyhodowano zresztą w latach 70. w jednej z podwarszawskich szkółek. 

Każdą z opisanych tu roślin można zobaczyć w Ogrodzie Botanicznym i przy okazji wypytać pracowników jak o nią zadbać. Nie zobaczymy tam niewyrośniętych sadzonek, takich jak w szkółkach, ale piękne, dojrzałe i zadbane rośliny. W rzeczywistości wyglądają znacznie ciekawiej niż na zdjęciach w katalogach!


Standardy kształtowania zieleni

Jedną z integralnych części Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku, uchwalonego 15 grudnia 2016 r. przez Radę m.st. Warszawy są „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”. Dokument ten zawiera większość danych na temat postępowania z zielenią miejską. Są tam m.in. wytyczne dotyczące doboru gatunków, projektowania, technologii wykonania jak i pielęgnacji, co jest równie istotne jak samo posadzenie.

Standardy opracowane zostały przez zespół specjalistów działających w ramach Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Powstały w celu wprowadzenia jednolitych zasad postępowania dla wszystkich jednostek administrujących zielenią w m.st. Warszawy, będą też materiałem o charakterze edukacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców Warszawy. Wkrótce pojawią się również na naszej stronie.